โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความพร้อมและมีทักษะในสาขาวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โดยจัดอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท แอนตี้ไฟร์ จำกัด

Share This Post
image