องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

By root August 10, 2021 (No)

ชื่อองค์ความรู้ ดาวโหลด ผลิตภัณฑ์ชุดดูแลรักษาผิวจากสารสกัดเมล่อนชุมชน ประกอบด้วย สครับผิวสารสกัดเมล่อน ครีมบำรุงผิวเมล่อน แฮนด์เจลเมล่อน ดาวน์โหลด ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ชนิดน้ำมันและสเปรย์ ดาวน์โหลด ผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยดิบ ข้าวเกรียบ คุกกี้ บราวนี่ ทองม้วน ดาวน์โหลด รูปภาพและกิจกรรมผลิตภัณฑ์ปลานิลแดดเดียว ดาวน์โหลด รูปภาพและกิจกรรมผลิตภัณฑ์กระถางพันปีเพิ่มมูลค่าจากขยะพลาสติกที่เหลือใช้ในชุมชน ดาวน์โหลด องค์ความรู้อาหารท้องถิ่นจากตาล ดาวน์โหลด