กิจกรรมประกวด/แข่งขันในรูปแบบออนไลน์

By root July 12, 2021 (No)

ประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.4 – ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3) ระเบียบการ ระบบสมัคร  ประกาศรายชื่อ ประกาศผล อัพโหลดไฟล์ VDO

กิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์  

By root July 12, 2021 (No)

กิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ลำดับที่ กิจกรรม วันจัดกิจกรรม ประกาศรายชื่อและกำหนดการ 1 การลดขยะดูแลแหล่งน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 31 กรกฎาคม 64 2 ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวและงานบริการในโรงแรม 1 สิงหาคม 64 3 การทำเครื่องสำอางจากสีธรรมชาติ 4 สิงหาคม 64 4 ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับงานด้านเกษตรกรรม 4 สิงหาคม 64 5 English for Communication 5 สิงหาคม 64 6 สนุกคิดกับฟิสิกส์ 6 สิงหาคม 64 7 สารพิษในชีวิตประจำวัน 6 สิงหาคม 64 8 การอาหารหรรษา ตอน “เป็ดไทยจะไปโรงแรม” 6 สิงหาคม 64 9 รู้ทันภัยไซเบอร์ 7 สิงหาคม 64 10 […]