422 ถนนมรุงพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3851-5828, 0-3850-0000 ต่อ 6250
6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3856-8184, 0-3850-0000 ต่อ 7250,7251
Tel/Fax : 0-3851-5828 (เมือง)
Tel 0-3856-8184 Fax 0-3856-8185 (บางคล้า)
E-mail : science_rru@hotmail.com
E-mail : sciencerru.rru@gmail.com

ติดต่อเราทาง Social media

Facebook : www.facebook.com/sci.rru
Instagram : SCI_RRU
Twitter : @Science_rru
LineID : Sci-rru