เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ อาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร สามารถ อาจารย์ปรัชญา วาทะสิทธิ์ นายชุษณะ สารจิตตาภาพ และนักศึกษา ได้เข้าศึกษาบริบทชุมชน มะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจร ทั้งการปลูก การแปรรูป จนถึงการจัดการของเสียภายในฟาร์ม จากวิทยากรคุณศราวุธ พรชัยสิทธิ์ ณ สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา​ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 📍422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ☎️โทรศัพท์ 038500000 ต่อ 6250-6259 📠โทรสาร 038568185 📱Line : SCI-RRU Facebook : https://www.facebook.com/sci.rru Website : http://science.rru.ac.th
Share This Post
image