เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล และอาจารย์ณัฐวรานาท ใหมตีบ อาจารย์สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 11 คนเข้าศึกษาดูงานการทำอาหารไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ต้มเส้นแกงร้อน ต้มส้มแตงกวาปลาช่อนทอด และพลิก (คว่ำพลิกหงาย) กับเกลือ นอกจากนี้ยังได้ร่วมเยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาในพื้นที่ ภายใต้โครงการศึกษาดูงานการสาธิตอาหารไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ชุมชนบ้านป้อม อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

Share This Post
image