กิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์

ลำดับที่ กิจกรรม วันจัดกิจกรรม ประกาศรายชื่อและกำหนดการ
1
การลดขยะดูแลแหล่งน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 31 กรกฎาคม 64
2
ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวและงานบริการในโรงแรม 1 สิงหาคม 64
3
การทำเครื่องสำอางจากสีธรรมชาติ 4 สิงหาคม 64
4
ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับงานด้านเกษตรกรรม 4 สิงหาคม 64
5
English for Communication 5 สิงหาคม 64
6
สนุกคิดกับฟิสิกส์ 6 สิงหาคม 64
7
สารพิษในชีวิตประจำวัน 6 สิงหาคม 64
8
การอาหารหรรษา ตอน “เป็ดไทยจะไปโรงแรม” 6 สิงหาคม 64
9
รู้ทันภัยไซเบอร์ 7 สิงหาคม 64
10
ความลับของแคคตัส 7 สิงหาคม 64
11
โค้ดดิ้งสร้างสรรค์ด้วยแอปพลิเคชัน Pocket Code 7 สิงหาคม 64
12
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) 7 สิงหาคม 64
13
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ตามกรอบการประเมินผลของ PISA : สมรรถนะย่อยกับกิจกรรมการเรียนรู้ 7 สิงหาคม 64
14
นิติวิทยาศาสตร์กับการค้นหาความจริง 7 สิงหาคม 64
15
พืชบ้านกับผลิตภัณฑ์หน้าใสไร้สิว 8 สิงหาคม 64

 

หมายเหตุ : ผู้ที่เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร