คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ฯ 9 มหาวิทยาลัย "Love Science Games" เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

Share This Post
image