-

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร


สายตรงคณบดี 038-500000 ต่อ 6251


  Username  
 
  Password  
 
 
 
     ประจำเดือนเมษายน 2560

   ***เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 มกราคม 2561***...>>คลิก


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand International Culinary Cup 2017 ณ หอประชุมไบเทค บางนา
เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจันทร์ทิมา ลำพล Fruit and Vegetable Carving Live
นายภูวนาถ รอดเพชร Modern Thai Cuisine Live
นางสาวเจนจิรา ศรีธรรมา World Street Food Live
รางวัลชมเชย นายดำริห์ ทรายทอง Modern Thai Cuisine Live


ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมแข่งขันประกอบอาหาร TODD Food fest"จานเด็ด เด็กค่าย" by todd ซอสพริกพริก เขตภาคตะวันออก @เซนทรัลเฟสทิวัล บีช พัทยา
#เมนูข้าวผัดซอสห่อไข่ซูชิ รางวัลชนะเลิศ #เมนูไก่รอบกองไฟ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ ที่ได้รับรางวัล นักสุขศึกษาดีเด่น
ประเภทวิชาการ ปี พ.ศ. 2559 จากการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ยุค 4.0


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รางวัลจากการประกวดการแข่งขันผลงานวิชาการจากการประชุมวิชาระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5

(The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing)
จัดโดย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน พ.ศ. 2560


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวัสสนันท์ วงษ์ประสิทธิ์
ในการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องการะเกด


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
ที่ได้รับรางวัลผลงานดีมากแบบโปสเตอร์ กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)
ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2560


         
   
         
   
         
       
         
  - บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทรา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Campus Challenge 2017....
เพิ่มเติม >>
22 ก.ย. 2560
  - ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับรางวัล....เพิ่มเติม >> 23 เม.ย. 2560
  - ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับรางวัล...เพิ่มเติม >> 16 มี.ค. 2560
  - ผลการประกวดสื่อมัลติมีเดียด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน....เพิ่มเติม >> 27 ก.พ. 2560
  -  
 
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา...เพิ่มเติม >> 14 ก.ย. 2560
  - การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา...เพิ่มเติม >> 14 ก.ย. 2560