หน้าแรก ประวัติ ที่ตั้ง หลักสูตร บุคลากรดาวน์โหลด นักศึกษาดาวน์โหลด คู่มือบริหารโครงการ ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


     
 
     
 
     
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์, วัชรากร, พาหะนิชย์, Science and Technology

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

         
  - ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 จุดประกายความคิด...[เพิ่มเติม]>>  
  - รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รับตรง รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)...[เพิ่มเติม]>>  
  - กำหนดการและแนวทาปฏิบัติ การพักอาศัยหอพักนักศึกษา...[เพิ่มเติม]>>  
  - ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนจิรา ศรีธรรมมา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง...[เพิ่มเติม]>>  
     
 
             
     

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2561

             
     
โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (Km) ในด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบไฟรู้ (Active Learning)...เพิ่มเติม >>
             
     
โครงการปรับแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ใหม่...เพิ่มเติม>>