หน้าแรก ประวัติ ที่ตั้ง หลักสูตร บุคลากรดาวน์โหลด นักศึกษาดาวน์โหลด ผลงานคณะ คู่มือบริหารโครงการ ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


         
  - รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รับตรง รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)...[เพิ่มเติม]>>  
  - กำหนดการและแนวทาปฏิบัติ การพักอาศัยหอพักนักศึกษา...[เพิ่มเติม]>>  
  - ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนจิรา ศรีธรรมมา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง...[เพิ่มเติม]>>  
     
  -  
 
     
     
 
     
   
   

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์, วัชรากร, พาหะนิชย์, Science and Technology

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

         
   
โครงการสร้างแรงจูงใจสานสายใย รวมใจ ราชนครินทร์ "สารภีสัมพันธ์" ครั้งที่ 9...เพิ่มเติม >>
         
   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ...เพิ่มเติม>>
         
   
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560...เพิ่มเติม>>