ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร


สายตรงคณบดี 038-500000 ต่อ 6251


  Username  
 
  Password  
 
 
 
     ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

   
 


รายละเอียดเพิ่มเติม>> [แผ่นพับประชาสัมพันธ์] [ใบสมัคร] ]
 


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย นายภานุวัฒน์ ธุวสินธุ์ นายปฏิพล หงษ์เจริญ นายธนะชัย กวีไชยพันธ์
อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม (อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้รับรางวัลชมเชย สาขา Mobile Application จากโครงการ .WinQuick โมบายล์แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียกใช้บริการรถรับจ้างในท้องถิ่น" จาก "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 19 : NSC 2017" รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ที่ผ่านมา

 

         
   
         
   
         
   
         
       
         
  - ผลการประกวดสื่อมัลติมีเดียด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน....เพิ่มเติม >> 27 ก.พ. 2560
  - หลักสูตร TQF [TQF3], [TQF4], [TQF5], [TQF6], [TQF7].....ดาวน์โหลด [ทั้งหมด] >> 16 ก.พ. 2559
  - เล่มทำเนียบโครงการ "ฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ 3.....ดาวน์โหลด >> 18-22 ม.ค. 2559
  - โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)......เพิ่มเติม >> 18-22 ม.ค. 2559
  - คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา2559......เพิ่มเติม >> 18 ธ.ค. 2558
  - นักศึกษากู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ., กรอ. กำหนดให้ส่งเอกสารในวันและเวลา....เพิ่มเติม >> 14 - 18 ธ.ค. 58
  - ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เงินสมทบทุน โครงการสิงห์-ราชภัฏอาสา....เพิ่มเติม >> 19 - 20 ธ.ค. 58
  - ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558.....เพิ่มเติม >> 19 ต.ค. 58