ประชุมคณาจารย์คณะวิทย์ฯ     ผักปลอดภัยเบอร์ 8
 
     
 
             
             
  สัมนาผู้นำนักศึกษา     ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
 
     
 
             
             
  กิจกรรมเครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยเด็กแห่งประเทศไทย
 
     
 
             
             
  ศึกษาดูงาน มรภ.ภูเก็ต     I Love Science 2015
 
     
 
             
             
  โครงการ อพ.สธ.     ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
 
     
 
             
             
  รายงานตัวนักศึกษาใหม่     ประชุม ทบทวน แผนกลยุทธ์
     
         
     
             
             
  Science Freshy Night     กีฬาเครือข่ายราชภัฏ ๙ แห่ง
     
         
     
             
             
  น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที     ตรวจประเมินระดับหลักสูตร
     
         
     
             
             
  เตรียมความพร้อมนักศึกษา     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ