อาจารย์ผุสดี ภุมรา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี และผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของคณะ เข้าร่วมประชุมร่วมกับอธิการบดี ,รองคณบดี,ผู้ช่วยคณบดี และผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการ Webometrics ranking ด้วยการกดถูกใจ กดแชร์ Facebook รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน Website,Facebook และ line อย่างต่อเนื่อง ที่ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

Share This Post
image