อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาประเพณีนักศึกษาภาคปกติ หรือ ”สารภีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2562 ซึ่งมีนักกีฬาจากทั้ง 5 คณะ ได้แก่คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 10 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล, เซปักตะกร้อ, แชร์บอล, เปตอง, เทเบิลเทนนิส, กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์

Share This Post
image