มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้จัดพิธีแห่ตรามหาวิทยาลัย เพื่อแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดจนเป็นการแสดงออกซึ่งความรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Share This Post
image